Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1979 (België)

Datum :
25-10-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791025-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het tot staving van een cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerd middel dat gegrond is op wettelijke bepalingen die noch van openbare orde noch dwingend zijn, dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist <3>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.