Hof van Cassatie: Arrest van 25 September 1973 (België)

Datum :
25-09-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730925-10
Rolnummer :

Samenvatting :

Bij gebrek aan een conclusie, is regelmatig met redenen omkleed de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij de invrijheidstelling van de geïnterneerde wordt geweigerd omdat zijn geestestoestand niet voldoende verbeterd is en de voorwaarden voor zijn reclassering niet vervuld zijn. ( Art. 97 Grondwet; art. 18, lid 1 wet tot bescherming van de maatschappij. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.