Hof van Cassatie: Arrest van 25 September 1974 (België). RG 14684

Datum :
25-09-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740925-12
Rolnummer :
14684

Samenvatting :

Cassatieberoep is wegens gebrek aan belang niet ontvankelijk wanneer het beschikkend gedeelte van de aangevochten beslissing wettelijk gerechtvaardigd is, terwijl de overwegingen een verkeerde wetsinterpretatie inhouden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.