Hof van Cassatie: Arrest van 26 Juni 1981 (België). RG 3142

Datum :
26-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810626-4
Rolnummer :
3142

Samenvatting :

Wanneer de rechter vaststelt dat, bij het vervoer van een dier onder de leiding van de vervoerder ter uitvoering van een vervoerovereenkomst tussen de eigenaar van het dier en de vervoerder, dat dier aan een derde schade heeft veroorzaakt, kan hij daaruit wettig afleiden dat de eigenaar een gebruiksmacht gelijk aan die van de eigenaar aan de medecontractant had overgedragen, dat deze zodoende op het ogenblik van het schadelijk feit een niet ondergeschikte bevoegdheid van leiding en toezicht over het dier zonder tussenkomst van de eigenaar bezat en voor de schade aansprakelijk was op grond van art. 1385 B.W. <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.