Hof van Cassatie: Arrest van 26 Juni 1981 (België). RG 3130

Datum :
26-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810626-6
Rolnummer :
3130

Samenvatting :

Samenvatting 1 *

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.