Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1973 (België)

Datum :
26-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730326-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet met redenen omkleed is de beslissing die de rechtsvordering van de burgerlijke partij verwerpt, zonder passend te antwoorden op de door deze partij regelmatig bij conclusie aangevoerde middelen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.