Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1974 (België)

Datum :
26-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740326-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening voor de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest dat, zonder over een bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, definitief uitspraak doet over een bestanddeel van de schade, voor de andere bestanddelen een voorlopige vergoeding toekent en een onderzoeksmaatregel beveelt. ( Art. 416 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.