Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1975 (België). RG 1479

Datum :
26-03-1975
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750326-1
Rolnummer :
1479

Samenvatting :

Het vakantiegeld moet overeenkomstig de bepalingen van art. 19 alinéa 1, 1° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 als loon worden beschouwd voor de berekening van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen. Derhalve moet in het bruto weekloon ook begrepen worden de bijdragen voor jaarlijks verlof van 6 %. Het gemiddelde dagloon zal dus berekend worden aan 106 %.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.