Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1979 (België)

Datum :
26-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790326-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Voor de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid in de zin van art. 56, alinéa 1, van de wet van 9 augustus 1963 dient geen rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat de werknemer de letsels en functionele stoornissen die zijn vermogen tot verdienen verminderen, reeds vertoonde alvorens hij zijn arbeid onderbrak.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.