Hof van Cassatie: Arrest van 26 Maart 1979 (België)

Datum :
26-03-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790326-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een beslissing van de militieraad <1>. (Art. 50 Dienstplichtwett.; art. 609, 7o, Ger. W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.