Hof van Cassatie: Arrest van 26 Mei 1981 (België). RG 6182

Datum :
26-05-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810526-4
Rolnummer :
6182

Samenvatting :

Om regelmatig naar de vorm en overeenkomstig de voorschriften van het Wegverkeersreglement geplaatst te zijn, mag een bord E.1, geplaatst vóór de inwerkingtreding van het Wegverkeersregl. 1 dec. 1975 en houdende een bijkomende vermelding ofwel slechts een opschrift hebben dat de periode aanduidt tijdens welke het parkeerverbod geldt, ofwel, gedurende de overgangsperiode, slechts aangevuld zijn met een onderbord met de vermelding " schijf verplicht ". (Artt. 27.1, 70.2-1, 1° en 3°, en 85.11 Wegverkeersregl.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.