Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1972 (België)

Datum :
26-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720926-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Geen cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing dat een veroordeelde, die ter beschikking van de Regering gesteld en op proef vrijgesteld is, op bevel van het openbaar ministerie naar een strafinrichting moet terugkeren. ( Wet van 9 april 1930, vervangen bij die van 1 juli 1964, art. 25; Wetboek van Strafvordering, art. 407; Gerechtelijk Wetboek, art. 608. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.