Hof van Cassatie: Arrest van 26 September 1978 (België)

Datum :
26-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780926-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, wegens vermenging van feiten en recht, is het middel dat het Hof zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.