Hof van Cassatie: Arrest van 27 April 1981 (België). RG 6028

Datum :
27-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810427-1
Rolnummer :
6028

Samenvatting :

De vrijheid van vereniging is met name gewaarborgd door art. 20 Gw. en door de wet van 24 mei 1921; behoudens de bij de genoemde wet als misdrijf bestrafte aantastingen van die vrijheid kunnen andere feiten ongeoorloofde aantastingen van de vrijheid van vereniging vormen <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.