Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1973 (België)

Datum :
27-02-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730227-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.