Hof van Cassatie: Arrest van 27 Februari 1978 (België). RG 1951

Datum :
27-02-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780227-1
Rolnummer :
1951

Samenvatting :

De dringende redenen ter verantwoording van het ontslag zonder opzegging moeten in de ontslagbrief zo worden uitgedrukt dat daardoor, enerzijds, de ontslagen werknemer op de hoogte gebracht wordt van de hem verweten feiten en, anderzijds de rechter het ernstige karakter kan beoordelen van de redenen aangevoerd in de brief en kan nagaan of ze dezelfde zijn als die welke voor hem werden ingeroepen. Hoewel ze niet in de ontslagbrief worden aangehaald, kunnen vroegere feiten echter toelichting verschaffen bij de in de brief vermelde grief. Schendt art. 18 der gecoordineerde wetten de beslissing die het verzoek om de vroegere afwezigheden te mogen bewijzen afwijst om de enkele reden "dat alleen de afwezigheid op 23 mei 1973 als reden van ontslag werd aangehaald".

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.