Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 1984 (België). RG 8079

Datum :
27-03-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840327-3
Rolnummer :
8079

Samenvatting :

De verplichting voor de bestuurder die de rijbaan volgt, om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die baan te blijven, sluit niet de verplichting in om uiterst rechts te houden en wordt beoordeeld volgens de omstandigheden van de zaak. ( Art. 9.3 Wegverkeersreglement van 1 december 1975. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.