Hof van Cassatie: Arrest van 27 Maart 1995 (België). RG S940109N

Datum :
27-03-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950327-1
Rolnummer :
S940109N

Samenvatting :

Ter staving van zijn stelling dat hij met zijn brief van 11 september 1989 de arbeidsovereenkomst niet beëindigde, voerde eiser aan dat hij zich daarna voorts op het werk aangeboden had en dat hij zijn functie was blijven uitoefenen totdat die functie hem op 15 september 1989 ontnomen werd. Dienaangaande deed eiser gelden dat indien een werknemer de arbeidsovereenkomst blijft uitvoeren, niet kan worden besloten dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft. Nu het arrest dit verweerd niet beantwoordt, is het onderdeel gegrond.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.