Hof van Cassatie: Arrest van 27 Mei 1975 (België)

Datum :
27-05-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750527-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De bestuurder die op een kruispunt verder rijdt om een weg op te rijden in het verlengde van de door hem ingeslagen weg verandert zodoende niet van richting, zelfs indien op de weg die hij oprijdt een kromming voorkomt. ( Art. 25-2-d wegverkeersreglement. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.