Hof van Cassatie: Arrest van 27 September 1972 (België)

Datum :
27-09-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720927-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De geldigheid van het door de raadkamer bevestigd bevel tot aanhouding waartegen geen rechtsmiddel is aangewend, kan niet meer worden betwist op de latere debatten over de handhaving van de voorlopige hechtenis. ( Wet van 20 april 1874, art. 4 en 5. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.