Hof van Cassatie: Arrest van 27 September 1973 (België)

Datum :
27-09-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730927-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter die het abnormaal karakter van de aan een eigendom berokkende burenhinder vaststelt en de rechtsvordering van de eigenaar aanneemt op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, beslist wettelijk dat het zonder belang is na te gaan of degene die de hinder heeft berokkend een fout heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk is, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer de toegekende vergoedingen de compensatie zijn voor het herstel van het verbroken evenwicht tussen de naburige eigendommen van de partijen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.