Hof van Cassatie: Arrest van 28 Februari 1980 (België)

Datum :
28-02-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800228-3
Rolnummer :

Samenvatting

De bewijskracht van een brief van de huurders aan hun eigenaar waarin zij enkel zeggen dat zij ermee instemmen dat de huurschade door een gerechtsdeurwaarder wordt vastgesteld in tegenwoordigheid van een persoon die zij aanwijzen, wordt miskend door de rechter die uit die brief afleidt dat de huurders bij voorbaat de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder hebben aanvaard, ook al hadden zij plaats buiten de tegenwoordigheid van de door hen aangewezen persoon <2>. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.