Hof van Cassatie: Arrest van 28 Maart 1973 (België). RG 1596

Datum :
28-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730328-1
Rolnummer :
1596

Samenvatting :

De bepalingen van artikel 142 van het K.B. van 20 december 1963 en van artikel 38 van het M.B. van 4 juni 1964 vinden geen toepassing, wanneer aan de werkloze het recht op werkloosheid wordt ontzegd krachtens artikel 133, lid 4, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 om de reden dat hij, ingevolge zijn verklaring wegens arbeidsongeschiktheid om het even welke dienstbetrekking niet te kunnen aanvaarden, onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.