Hof van Cassatie: Arrest van 28 Mei 1973 (België)

Datum :
28-05-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730528-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De strafvordering volgend uit een overtreding van de wet betreffende de politie over het wegverkeer of van het wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis van een oorzaak van schorsing van de verjaring, door verloop van een jaar sinds de eerste daad van onderzoek of van vervolging, verricht gedurende het jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is gepleegd. ( Wet betreffende de politie over het wegverkeer, art. 68; wet van 17 april 1878, art. 22, 23 en 25. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.