Hof van Cassatie: Arrest van 28 September 1971 (België)

Datum :
28-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710928-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De bewijskracht van een deskundigenverslag wordt miskend door de rechter die van dit verslag een uitlegging geeft die niet strookt met de bewoordingen ervan. ( B.W., art. 1319 en 1322. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.