Hof van Cassatie: Arrest van 29 Maart 1984 (België). RG 6804

Datum :
29-03-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840329-6
Rolnummer :
6804

Samenvatting :

De niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid van een enig cassatiemiddel heeft geen invloed op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.