Hof van Cassatie: Arrest van 29 Maart 1993 (België). RG M93.0006N

Datum :
29-03-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930329-7
Rolnummer :
M93.0006N

Samenvatting :

Cassatieberoep tegen een beslissing waarbij de herkeuringsraad, met toepassing van art. 45, alinéa 1, van de Dienstplichtwet, de inobservatiestelling van eiser gelast, is slechts ontvankelijk nadat de herkeuringsraad over de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige uitspraak heeft gedaan. ( Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek. )

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 2 december 1992 door de Herkeuringsraad van de provincie Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een beslissing waarbij de herkeuringsraad, met toepassing van artikel 45, alinéa 1, van de Dienstplichtwet, de inobservatiestelling van eiser gelast;
Dat cassatieberoep tegen een dusdanige beslissing, ingevolge artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek slechts ontvankelijk is nadat de herkeuringsraad over de dienstgeschiktheid van de dienstplichtige uitspraak heeft gedaan, wat te dezen niet het geval is;
Dat de voorziening voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.