Hof van Cassatie: Arrest van 29 Mei 1967 (België)

Datum :
29-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670529-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Is niet ontvankelijk de voorziening van het openbaar ministerie wanneer het zich ertoe beperkt aan de verweerder te doen betekenen dat hij een cassatieberoep heeft ingesteld zonder de akte zelf van de voorziening te doen betekenen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.