Hof van Cassatie: Arrest van 29 Mei 1967 (België)

Datum :
29-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670529-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Is niet ontvankelijk de memorie die eiser tot staving van een voorziening in strafzaken minder dan acht dagen voor de terechtzitting heeft neergelegd, zelfs zo de negende dag vóór de terechtzitting een zaterdag, een zondag of een andere wettelijke feestdag is. (Besluit van 15 maart 1815, art. 53, lid 1; wet van 20 juni 1953, art. 6, alinéa 1; Wetb. van strafv., art. 644 vervangen bij het enig artikel van de wet van 23 december 1963.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.