Hof van Cassatie: Arrest van 29 November 1971 (België)

Datum :
29-11-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711129-15
Rolnummer :

Samenvatting :

Buiten het geval van artikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935, is te laat ingediend de voorziening die in strafzaken tegen een eindvonnis op tegenspraak wordt ingesteld na het verstrijken van de termijn, bepaald bij artikel 373 van het Wetboek van strafvordering.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.