Hof van Cassatie: Arrest van 29 Oktober 1979 (België). RG 5277

Datum :
29-10-1979
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791029-4
Rolnummer :
5277

Samenvatting :

Het beding van proeftijd moet voor iedere bediende afzonderlijk vastgesteld worden uiterlijk op het tijdstip waarop de bediende in dienst treedt. De duur van de proeftijd behoeft niet door de partijen te worden vastgesteld. Indien vastgesteld, kan de duur van de proeftijd niet worden verlengd na de indiensttreding.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.