Hof van Cassatie: Arrest van 29 Oktober 1980 (België). RG 1344

Datum :
29-10-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801029-5
Rolnummer :
1344

Samenvatting

Samenvatting 1

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.