Hof van Cassatie: Arrest van 29 September 1978 (België)

Datum :
29-09-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780929-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichting vonnissen en arresten met redenen te omkleden beantwoordt aan een vormregel; het middel dat hieruit is afgeleid dat ë tussen de redenen en het beschikkende gedeelte è van de bestreden beslissing geen logisch verband bestaat zonder dat daarin wordt aangevoerd dat de redenen en het beschikkende gedeelte tegenstrijdig zijn, heeft niets te maken met die verplichting en zou dus niet kunnen leiden tot cassatie wegens schending van art. 97 Gw. <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.