Hof van Cassatie: Arrest van 3 April 1973 (België)

Datum :
03-04-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730403-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening, die na het verstrijken van de termijn van artikel 373 van het Wetboek van strafvordering, in cassatie wordt ingesteld tegen een eindbeslissing op tegenspraak van een commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij de invrijheidstelling op proef van de geïnterneerde onder een bepaalde voorwaarde wordt bevolen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.