Hof van Cassatie: Arrest van 3 April 1974 (België). RG 1596

Datum :
03-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740403-4
Rolnummer :
1596

Samenvatting :

Artikel 36 alinéa 1 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 dat voorschrijft in welke gevallen het loon waarop de werknemer recht heeft, met een hypothetisch loon moet worden aangevuld, houdt niet in dat het verdiende loon in bepaalde gevallen moet worden verminderd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.