Hof van Cassatie: Arrest van 3 December 1974 (België)

Datum :
03-12-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741203-2
Rolnummer :

Samenvatting

De betekenis van een verkeersteken langs de weg kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een aanduiding in 't wit, hetzij op het teken, hetzij op een onder het teken te bevestigen rechthoekig bord met blauwe achtergrond. ( Art. 92 Wegverkeersreglement. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.