Hof van Cassatie: Arrest van 3 Februari 1978 (België)

Datum :
03-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780203-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De verbindende kracht van de titel van vestiging van een erfdienstbaarheid van overgang uit overeenkomst wordt miskend en artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek wordt derhalve geschonden door de rechter die deze erfdienstbaarheid uitbreidt ten voordele van een ander erf van de eigenaar van het heersend erf en dit recht verzwaart door er een andere bestemming aan te geven, zelfs indien die uitbreiding en verzwaring sedert meer dan dertig jaar gedoogd werden (1). ( Artt. 681, 702 en 1134 B.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.