Hof van Cassatie: Arrest van 3 Januari 1973 (België)

Datum :
03-01-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730103-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 20 van de wet van 7 juli 1964 dat ten gunste van zekere gewezen militairen een als rustpensioen geldende tegemoetkoming instelt, vindt geen toepassing op de personen die een rustpensioen genieten, ten laste van een instelling, wanneer het pensioenstelsel van deze instelling voor het geheel of voor een deel toelaat de militaire diensten in aanmerking te nemen, ongeacht of zij al dan niet persoonlijk deze maatregel genieten ( Wet van 7 juli 1964, art. 20, alinéa alinéa 1 en 5. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.