Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1967 (België)

Datum :
03-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670503-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Is wettelijk de gemeentelijke verordening, waarbij een gemeenteraad, die handelt binnen het raam van de opdracht die op hem rust om de politie van de openbare plaatsen te regelen, het recht danspartijen te houden of te laten dansen in een drankgelegenheid onderwerpt aan een schriftelijke of mondelinge, voorafgaande kennisgeving aan de politie.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.