Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1967 (België)

Datum :
03-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670503-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De op grond van een wanbedrijf ingestelde strafvordering verjaart niet als een stuitende daad verricht is minder dan drie jaar sinds het plegen van het misdrijf en minder dan drie jaar vóór de eindbeslissing. (Wet van 17 april 1878, art. 21 tot 23, gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, art. 12.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.