Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1993 (België). RG M930008N

Datum :
03-05-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930503-5
Rolnummer :
M930008N

Samenvatting :

Tegen een beslissing van het Recruterings- en Selectiecentrum staat geen cassatieberoep open (Art. 50 Dienstplichtwet).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.