Hof van Cassatie: Arrest van 3 November 1977 (België)

Datum :
03-11-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771103-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De bindende kracht van een overeenkomst wordt niet miskend door de rechter die aan de overeenkomst het gevolg toekent dat zij, volgens de uitlegging die hij eraan geeft, wettelijk tussen de partijen heeft (2). ( Art. 1134 B. W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.