Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1973 (België)

Datum :
03-10-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731003-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die de feitelijke gegevens waarop zij is gegrond, nauwkeurig vermeldt en aldus antwoordt, door ze te verwerpen, op de conclusie waarin andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.