Hof van Cassatie: Arrest van 3 September 1968 (België)

Datum :
03-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680903-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het rechterlijk gewijsde inzake directe belastingen vindt zijn wettelijke grondslag niet in de artikelen 1350 en 1351 van het Burgerlijk Wetboek doch in de algemene rechtsbeginselen van deze belastingen en in de artikelen 65 en 66 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.