Hof van Cassatie: Arrest van 30 April 1976 (België). RG 197

Datum :
30-04-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760430-5
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Hoewel het persoonlijk en werkelijk in gebruik nemen, in de zin van artikel 16, I, 1°, vervat in de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, zich moet uitstrekken tot het geheel van het vroeger verhuurde goed, is daartoe niet vereist dat alle plaatsen voortdurend en over de volle oppervlakte door de verhuurder worden benut, indien deze ook het niet onmiddellijk benutte gedeelte van het vroeger verhuurde goed voor het voorgenomen persoonlijk gebruik onder zich houdt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.