Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1975 (België)

Datum :
30-06-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750630-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De dag waarop het vonnis wordt uitgesproken wordt niet gerekend bij de termijn van vijftien dagen waarbinnen het openbaar ministerie bij het hof of de rechtbank die van het beroep kennis moet nemen, zijn beroep aan de beklaagde moet betekenen. ( Art. 205 Sv.; art. 52 G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.