Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1981 (België). RG 6663

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-19
Rolnummer :
6663

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.