Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1981 (België). RG 6784

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-21
Rolnummer :
6784

Samenvatting :

Samenvatting 1 *

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.