Hof van Cassatie: Arrest van 30 Juni 1983 (België). RG F597F

Datum :
30-06-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830630-12
Rolnummer :
F597F

Samenvatting

In de zin van art. 3 W.I.B. is de woonplaats een feitelijke woonplaats die noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit en is de zetel van het fortuin de plaats van waaruit het fortuin wordt beheerd en die door een bepaalde eenheid wordt gekenmerkt.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.