Hof van Cassatie: Arrest van 30 Maart 1981 (België). RG 2684

Datum :
30-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810330-13
Rolnummer :
2684

Samenvatting :

Wanneer het Hof vaststelt dat een wet strijdig is met een decreet beslist het over het uit die strijdigheid ontstane prejudicieel geschil alvorens verder over de voorziening uitspraak te doen <1> <2>. (Wet van 9 augustus 1980, art. 28, dat art. 45 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wijzigt.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.